🌐 "دیپلماسی اقتصادی نمایشگاه بین المللی در جهت رونق تولید"

بیژن زنگنه در بازدید از نمایشگاه #الکامپ و اولین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و رونق تولید گفت نقش نمایشگاه بین المللی را محوری می دانم و با توجه به جایگاه ممتاز آن در بسترسازی به عنوان تنها کانال دولتی و اقتصادی با امکاناتی مناسب و شرایطی تخصصی ، نقش آن را بسیار با اهمیت و کلیدی می دانم و از تلاش های ارزنده در بهبود شرایط ، اهداف دولت با محوریت نمایشگاه بین المللی در رونق تولید تشکر می کنم

#بیژن_زنگنه #بهمن_حسین_زاده #نمایشگاه_بین_المللی #تهران