🔻طرح جهش🔻
🔹تسهیلات ارزان قیمت با نرخ 8% و 14%
🔹مبلغ تسهیلات تا 3 برابر سپرده گذاری
🔹مدت اقساط حداکثر تا 36 ماه
🔹نرخ ، مدت اقساط و مبلغ به انتخاب مشتری
برای اطلاعات بیشتر به شعب بانک دی مراجعه نمایید.
#بانک_دي
@dayrasaneh