🔺وزیر خارجه آلمان: باید کانال دیپلماسی با ایران را باز نگه داشت

🔹«هایکو ماس»: اوضاع در منطقه خلیج فارس بسیار جدی و خطرناک شده است
🔹برای حل بحران، به دیپلماسی هوشمندانه نیاز است تا کانال مذاکره باز نگه داشته شود و راهی برای ایجاد اعتماد پیدا شود

@Akharinkhabar