🔻تسهیلات تابستانی به انتخاب شما !🔻
🔸دریافت تسهیلات به انتخاب شما
🔹مبلغ تسهیلات💰
🔹نرخ تسهیلات🎚
🔹مدت اقساط 📆
بانک دی ، بانک ارزش آفرین
برای اطلاعات بیشتر به شعب بانک دی مراجعه نمایید.
#بانک_دي
@dayrasaneh