🔺درخواست ریاض برای تعامل دیپلماتیک با ایران

«عبدالله المعلمی» نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل :
🔹عربستان خواستار جنگ با ایران، نه در یمن و نه در خارج از آن نیست.
🔹زمان آن رسیده است که بحران یمن به پایان برسد
🔹عربستان آماده تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران است.
🔹تعامل دیپلماتیک با ایران، «نیازمند یک زمینه مشترک است».
@Akharinkhabar