🔺رئیس دیوان محاسبات: در واگذاری ماشین‌سازی تبریز جرم اتفاق افتاده است

🔹موضوع واگذاری ماشین‌سازی تبریز در تفریغ بودجه 96 و در صحن مجلس نیز مطرح شد که محاسبات ما نشان می‌دهد، جرم اتفاق افتاده است.
🔹با این حال باید منتظر رأی اصلی هیأت مستشاری بود که آیا جرم یا تخلف اتفاق افتاده و یا پرونده مختومه اعلام می‌شود.
@Akharinkhabar