🔺ایران در تنگه هرمز از کشتی‌ها عوارض میگیرد

قاضی زاده هاشمی رئیس فراکسیون "اقدام پیش دستانه برای مقابله با امریکا":
🔹این فراکسیون برای اخذ عوارض از کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز، در ازای تامین امنیت منطقه تدوین کرده است.
🔹به گفته قاضی زاده هاشمی، قرار است این طرح صرفا در قبال کشورهای اعمال شود که تحریم های آمریکا را به رسمیت می شناسند/ صبح نو
@Akharinkhabar