🔺رتبه ایران در اعزام دانشجو به خارج بهبود یافت

🔹 گزارش «یونسکو» در سال 2019 نشان می دهد، ایران در سال 2011 دوازدهمین کشور اعزام کننده دانشجو بوده، این روند در سال های بعد بهبود یافته است. به گونه ای که سال 2016 ایران از لحاظ ارسال دانشجو در جایگاه هیجدم قرار گرفت.

🔹با شکل گیری زیست بوم کارآفرینی مهاجرت معکوس در کشور آغاز شده است. در حال حاضر با رشد شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها شاهد رونق فعالیت این اکوسیستم هستیم. بسیاری از نخبگان برای فعالیت در این استارتاپ ها به کشور بازگشته اند تا شاهد پیشرفت و توسعه کشور خودشان باشند./پاد
@Akharinkhabar