🔺ثبت تصاویر آتش بازی فضایی توسط تلسکوپ هابل

🔹تلسکوپ فضایی هابل تصویر جدیدی را به ثبت رسانده که در آن حباب هایی از نور چند ستاره در حال انفجار ثبت شده که منظره ای زیبا شبیه آتش بازی را به وجود آورده است.
@Akharinkhabar