🔺گاندو در سه قسمت آخر به اوج خود میرسد

مجتبی امینی، تهیه کننده گاندو در گفتگو با آخرین خبر:
🔹سه قسمت پایانی سریال گاندو اوج حساسیت و جذابیت سریال است و در آن بزرگترین سرمایه یک کشور که امنیت است را به رخ میکشد.
🔹محتوای گاندو درد و دل مردم و راهگشای مسئولین کشور میباشد.
🔹امیدواریم که مسئولین و مردم این سه قسمت باقی مانده را با دقت دنبال کنند.
🔹از همه مخاطبین محترم که در این مدت ما را همراهی کردند بسیار سپاس گزارم.
@Akharinkhabar