🔺 توییت چهره نزدیک به شهردار سابق تهران
🔹محمود رضوی: قالیباف ریاست بنیاد مستضعفان را نپذیرفته
@Akharinkhabar