🔺«تولسی گابارد» نامزد انتخابات آمریکا: وضعیت کنونی را رئیس‌جمهور و کابینه جنگ‌طلب، اما جنگ‌ندیده او ایجاد کرده‌اند و ما را تا لبه جنگ با ایران پیش برده‌اند.

🔹تک تک آمریکایی‌ها باید برخیزیم و به جنگ با ایران نه بگوییم
🔹ما باید به توافق هسته‌ای با ایران بازگردیم و در مورد نحوه ارتقاء آن مذاکره کنیم/ فارس

@Akharinkhabar