🔺 «علی ربیعی» سخنگوی دولت شد

🔹علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور و سخنگوی دولت شد
@akharinkhabar