🔺تولید بنزین یورو 5 ایرانی توسط مهندسان داخلی

🔹مهندسان پالایشگاه نفت تبریز موفق شدند با دانش و ابتکار داخلی و تغییرات در واحد بنزین سازی قدیم پالایشگاه، بدون نیاز به فرآیندهایی که انجام آن به دلیل تحریم غیر ممکن بود، کل محصول بنزین تولیدی این پالایشگاه را به استاندارد یورو 5 ارتقا دهند/ فارس
@Akharinkhabar