🔺نماینده بروجرد: برجام هم امضا شد و هم اجرا، پس این چه وضع بازار است؟

🔹این چه وضعیت آشفته‌بازاری است که در بحث مسکن و خودرو داریم؟
🔹۱۳ میلیارد دلار ارز دولتی به چه کسی داده شد؟ دولت باید پاسخگو باشد/ ایسنا
@Akharinkhabar