🔺وزیر آموزش و پرورش: مهر 98 کمبود معلم داریم/ در تلاشیم محیطی برای تمرین زندگی دانش‌آموزان ایجاد کنیم/ البرز از نظر فضاهای آموزشی یکی از استان‌های مشکل‌دار کشور است و بعد سیستان و بلوچستان و تهران استان‌هایی هستند که پایین‌ترین سرانه آموزشی را دارند/ ایسنا

@Akharinkhabar