🔺نامزد خاشقجی در آغوش نانسی پلوسی/ اعتماد

@Akharinkhabar