پارسال در کمپین ماه مبارک #رمضان قرار گذاشتیم تا با همیاری شما، مدرسه‌های مناطق محروم رو تجهیز کنیم.
به لطف شما، پروژه «مدارس درخشان» ایرانسل افتتاح شد.

امسال هم با کمپین #باهم_برای_هم بیاین برای همنوعان سیل‌زده‌مون خاطره خوبی بسازیم.❤
http://Bit.ly/ramadan98