🔺اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به شرکت پدیده، به ریاست «قاضی منصوری» در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد در حال برگزاری است/ فارس

@Akharinkhabar