🔺بهای هر سفر داخلی در بهار ۹۷

🔹ایرانی‌ها برای سفرهای داخلی خود در بهار سال ۹۷ حدود ۱۱ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۱۰ درصد رشد داشته است.

🔹میانگین هزینه‌کرد برای هر سفر در بهار سال گذشته بیش از ۱۰۱ هزار و ۲۴۶ تومان بوده است/ ایسنا
@Akharinkhabar