🔺آش و حلیمِ ماه رمضان کیلویی 25 هزار تومان شد/ تسنیم

@Akharinkhabar