🔺گل تساوی برای تراکتورسازی

🔺تراکتورسازی 1️⃣
⚽️ اسماعیلی‌فر
▫️پرسپولیس 1️⃣
⚽️ کامیابی‌نیا
⏰ تا دقیقه ۷۵

@akharinkhabar