🔺ممنوعیت برگزاری هر نوع همایش در وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
🔹از امروز برگزاری هر نوع همایش با توجه به محدودیت منابع مالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.
🔹به جای این همایشها و صرف هزینه‌ها از امکانات ویدئو کنفرانس استفاده کنید
@akharinkhabar