🔺رئیسی: اگر کار مردم عقب بیفتد، باید روزهای تعطیل هم سرکار حاضر شد

رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری سیستان و بلوچستان:
🔹بومی گزینی قضات در دستور کار ماست.
🔹اگر کار مردم به تاخیر و تعویق بیفتد، شاید لازم باشد روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری هم فعالیت کنیم.
🔹ملاک آن است که بتوانیم کارآمدی دستگاه قضایی را افزایش دهیم.
🔹حفظ نشاط و شادابی قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای ما موضوعیت دارد./فارس
@akharinkhabar