🔺انتقاد سیدحسین مرعشی از طرح استانی شدن انتخابات

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران:
🔹در مجلس اعلام کرده‌اند که هر کاندیدایی باید برای یک حوزه انتخابیه ثبت نام کند اما رای‌گیری در سطح استان انجام می‌شود و باید حداقل 15 درصد آرا را در هرحوزه انتخابیه داشته باشد. حال اگر کسی در حوزه انتخابیه 85 درصد آرا را کسب کرد و رقیب او 15 درصد آرا را در حوزه انتخابیه به دست آورد هر دو به مجلس می‌روند. لذا 85درصد مردمی که به آن کاندیدای 15 درصدی رای نداده‌اند چطور می‌توانند کاندیدای مورد نظر را به عنوان نماینده خودشان بپذیرند. این مسئله به طور حتم باعث تضعیف جایگاه مجلس میان عامه مردم می‌شود و به هیچ عنوان نیز افزایش کیفیت قوه مقننه را به دنبال نخواهد داشت.

🔹نمایندگان ظاهرا از مراجعات مردم خسته شده‌اند و می‌خواهند درپناه انتخابات استانی خودشان را پنهان کنند و چهره نمایندگان سیاستمدار را به خود بگیرند. درحالیکه کسی که آمادگی این را ندارد که به خواسته‌های ریز و درشت مردم پاسخ دهد و از مراجعه مردمش خسته می‌شود چه ضرورتی به نماینده مجلس شدنش است.

🔹اینگونه برگزاری انتخابات که از هر شهرستان تعدادی به استان راه پیدا کرده و در نهایت برخی از آن‌ها حذف شوند، باعث می‌شود برخی شهرستان‌ها بدون نماینده بمانند. همچنین استانی شدن انتخابات باعث حذف تصمیم و اراده مردم شهر‌های کوچک و مناطق حاشیه‌ای کشور از اثرگذاری در سیاست‌های کشوری می‌شود./سازندگی
@Akharinkhabar