🔺آخرین آمار فروش گیشه سینمای ایران

🔹«متری شیش و نیم»: ۱۷ میلیارد تومان
🔹«غلامرضا تختی»: یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
🔹«ژن خوک»: یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
🔹«پیشونی سفید۳»: یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان
🔹«زندانی‌ها»: سه میلیارد تومان
🔹«چهارانگشت»: هفت میلیارد تومان
🔹«رحمان ۱۴۰۰»: ۲۲ و نیم میلیارد تومان
🔹«آشغال‌های دوست داشتنی»: سه میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان
🔹«تگزاس۲»: ۳۸۰ میلیون تومان
@Akharinkhabar