🔺ظریف لحظاتی پیش وارد فرودگاه آنکارا شد و مورد استقبال قائم مقام وزیرخارجه قرار گرفت

@Akharinkhabar