🔺نیروی کار ماهر ایرانی به کشورهای خارجی اعزام می‌شود

وزیر کار:
🔹عدم تطابق روند تولید نیروی کار با نیازمندی‌های بازار کار یکی از ضعف‌های موجود در کشور است.
🔹مذاکراتی با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار ماهر ایرانی به کشورهای متقاضی صورت گرفته است./فارس
@akharinkhabar