آیا میدانید طبق آخرین مطالعات علمی شستشوی دست ها با صابون تاثیر چندانی در میکروب زدایی کف دست ها نداشته است، اما ضد عفونی با محلول های پایه الکلی دست به صورت چشم گیری میکروب های دست را از بین میبرند و باعث کاهش چند برابری آلودگی در مقایسه با شستشو با آب و صابون می گرددند؟

سلامتی برای همه با ضدعفونی کننده های خانگی پروکسان

Telegram : @dorjteam
Tel : +982166571128