برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تفریحی برای کودکان مناطق سیل‌زده توسط گروه‌های جهادی همکار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)