♦️تلاش سفارت ایران در لندن برای رفع مشکل توقف ارسال مراسلات ایرانیان

🔹در پی اعلام توقف ارسال مراسلات و بسته‌ها از مقصد لندن به تهران از سوی شرکت Royal Mail سفیر ایران در انگلیس اعلام کرد که در صورت حل نشدن این موضوع سفارت ایران ترتیبی را برای ارسال مراسلات ایجاد می‌کند.

@akharinkhabar