🔺جولیان آسانژ در لحظه دستگیری چه کتابی می‌خواند؟

🔹زمانی که تصاویر کشاندن جولیان آسانژ از داخل سفارت اکواردور در لندن به خودروی پلیس منتشر شد، کتابی که در دست او بود توجه برخی را در شبکه‌های مجازی جلب کرد. خیلی سریع مشخص شد جولیان آسانژ پیش از دستگیری در داخل سفارت چه کتابی می خوانده، "تاریخچه کشور امنیت ملی گور ویدال"/فرارو
@akharinkhabar