🔺کشتی آرتمیا بعد از ۷ سال در دریاچه ارومیه شناور شد

🔹کشتی آرتمیا که از سال ۹۱ به دلیل پایین رفتن سطح آب دریاچه زمین گیر شده بود، در سایه افزایش تراز طی روزهای اخیر شناور شد /ایسنا

@akharinkhabar