🔺نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یک لشگر مخلص الهی هستند، مثل دو برادر

امير حاتمي:
🔹همه پاسدار جمهوری اسلامی هستیم و در یک صف واحد قرار داریم.
🔹اقدام دولت ترامپ آنچنان سخیف و پیش پاافتاده و از پشتوانه ضعیف حقوقی و قانونی برخوردار است که بعید می دانم در دنیا کشوری پیدا شود که از این اقدام حمایت کند

@Akharinkhabar