🔺قیمت هر گرم طلای 18 عیار در بازار چند؟

🔹در حال حاضر هر گرم طلای خام 18 عیار در بازار تهران به ارزش 470 تا 476 هزار تومان محاسبه می‌شود که اگر اجرت کار و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شود قیمت خالص هر گرم طلای ساخته شده به بیش از 500 هزار تومان می‌رسد/ ایسنا

@Akharinkhabar