🔺تکذیب شایعات حضور برانکو در تیم ملی/خصوصی سازی در انتظار ساختمان باشگاه

مدیرعامل پرسپولیس:
🔹هیچ چیزی درباره حضور برانکو روی نیمکت تیم ملی ایران مطرح نشده و صحت ندارد و مسئله خصوصی سازی باشگاه نیز در انتظار تعیین تکلیف مالکیت ساختمان باشگاه است که به نظر من به پرسپولیس تعلق دارد /ایسنا

@akharinkhabar