🔺کمیته حقیقت یاب درباره علت های سیل شیراز توضیح می دهد

🔹رئیس کمیته حقیقت یاب شورای شهر شیراز گفت: نتایج اولیه علت ها و عوامل سیل دروازه قرآن شیراز مشخص شده و شورای شهر در نشست آتی این شورا پیرامون چگونگی انتشار این گزارش و نتایج تصمیم می گیرد./ ایرنا

@akharinkhabar