♦️واکنش شهردار ایلام به سفر خارجی‌اش در ایام نوروز؛ نیاز به استراحت داشتم!

🔹شهردار ایلام: قبل از سفرم، شهرداری اقدامات لازم در حوزه بحران را از چند ماه قبل اندیشیده بود.

🔹هجده ماه در خدمت مردم استان بودم و برای اینکه سال جدید را با انرژی بیشتری آغاز کنم نیاز به استراحت داشتم.

🔹همانطور که هر خانواده‌ای نیاز دارد در کنار فرزندانش باشد بر خود لازم دانستم غیبت چندین ماهه در کنار بچه ها و همسرم را با مسافرت جبران کنم./ فارس
@akharinkhabar