🔺برج میلاد خاموش شد

🔹همزمان با رویداد جهانی «ساعت زمین» چراغ‌های برج میلاد تهران برای مدت یک ساعت خاموش شد./ایرنا
@Akharinkhabar