🔺وزیر اقتصاد: مبادلات مالی چین و ایران با پول ملی انجام می شود

🔹در حال رایزنی برای انعقاد قرارداد دو جانبه پولی و مالی یا چین هستیم تا بتوانیم معاملات دو جانبه را با ارز ملی دو کشور انجام دهیم/ جام جم
@Akharinkhabar