♦️بازداشت ۳۰ اخلالگر و دلال بازار مرغ

دادستان تهران:
🔹پس از تصمیم متخذه در کمیته مقابله با گران‌فروشی مقرر گردید مرغ تنظیم بازار با قیمت مصوب (١١٥٠٠ تومان) عرضه گردد که متاسفانه، سی‌نفر از دلالان عمده با گران‌فروشی و عدم عرضه مرغ در بازار تلاش کردند وضعیت بازار مرغ را آشفته تر نمایند.
🔹به دنبال این اقدام پس از تشکیل پرونده قضایی، متهمان بازداشت شدند و مراکز فعالیت آنان نیز پلمب گردید.
🔹کلیه مراکز عرضه مرغ موظف هستند مرغ تنظیم بازار را به قیمت مصوب(١١٥٠٠ تومان)عرضه نمایند، والا به اتهام گران‌فروشی‌کلان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
@akharinkhabar