🔺عامل تیراندازی اوترخت شناسایی شد

🔹پلیس هلند اعلام کرد عامل تیراندازی اوترخت فردی ۳۷ ساله به‌نام «گوکمان تانیس» و تبعه ترکیه است
@Akharinkhabar