🔺عبور هواپيماهاى بوئينگ٧٣٧ مكس از آسمان ايران ممنوع شد./کن نیوز

✈️ بسیاری از کشورها در پی سقوط بوئینگ ۷۳۷ مکس هواپیمایی اتیوپی پرواز این هواپیماها را ممنوع کردند.
@akharinkhabar