🔺رئیس قوه قضائیه: بیانیه گام دوم کاملاً ترسیم و مشخص می‌کند که تمدن اسلامی امری دست‌یافتنی است

🔹با نگاهِ پژوهش، تبیین و بسط به این بیانیه نگاه کنید.
🔹نیازمند یک حرکت جهادی و یک عزم راسخ در دولت‌مردان به صورت عام یعنی همه کسانی که در حکومت مشغولند، هستیم/ فارس

@Akharinkhabar