با انتخاب درگاه پرداخت اينترنتي پارسيان در سايتهاي منتخب وشاخص اينترنتي , در جشنواره خريد جادويي درگاه تاپ شركت كرده و " در لحظه "برنده هزاران جايزه هيجان انگيز شويد
https://goo.gl/H6r3cN
@pec_ir