🔺مهلت یک هفته‌ای تا اتمام اعتبار کارت ملی قدیمی

🔹سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور: 12 تا 15 میلیون نفر هنوز کارت هوشمند ملی خود را نگرفته‌اند
🔹این افراد تا پایان سال مهلت دارند برای ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام کنند
🔹مهلت اعتبار کارت ملی قدیمی تا پایان سال است

@Akharinkhabar