🔺پایان صف گوشت/ تعاونی‌های مصرف مسئول توزیع گوشت دولتی شدند

🔹اداره‌های دولتی(برای پرسنل خود) در صورت نیاز به گوشت دولتی می‌توانند به اتاق تعاون نامه بزنند تا مشمول این طرح شوند
🔹به جامعه هدف در دوره‌های مشخص تا 3 کیلوگرم گوشت داده می‌شود
🔹سرپرستان خانوار و کسانی که یارانه نقدی هم می‌گیرند دراین لیست قرار دارند. افرادی هم که به هر دلیلی جا ماندند فرصت ثبت نام و گرفتن گوشت تنظیم بازاری را دارند/ ایران

@Akharinkhabar