🔺کدام فعالیت‌های اقتصادی در ایران مستعد پولشویی‌اند؟

🔹بشارتده سلوطی، کارشناس اقتصادی: فعالیت‌های اقتصادی از جمله ساختمان سازی، خرید و فروش کالاهای لوکس که با وارد کردن محصولات به بازار تاثیر مستقیمی بر اشتغال ندارند به دلیل ریسک کمتر زمینه مناسبی برای شیوع پدیده پولشویی هستند
🔹در حال حاضر بحث تحریم و نوسانات ارزی در کشور موقعیت مناسبی برای پولشویی ایجاد کرده که باید با انسجام بیشتری جلوی آن گرفته شود/ ایسنا

@Akharinkhabar