📣جوایز ویژه 4هفته باقیمانده جشنواره همراه بانک تجارت را از دست ندید

3کمک هزینه خرید واحد مسکونی یک میلیارد ریالی
140 جایزه ده میلیون ریالی
210 بن خرید پنج میلیون ریالی دیجی کالا

لینک دانلود برنامه:
mobilebank.tejaratbank.ir
راهنمای شرکت در جشنواره:
https://goo.gl/XMtCB5