🔺دومین نشست دستمزد ٩٨ کارگران سه شنبه برگزار می‌شود

🔹دومین نشست شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده روز سه شنبه ٢١ اسفند ماه برگزار می‌شود؛ پیشنهاد مشخص کارگران جبران ١ میلیون و ٨٩ هزار تومانی در سر جمع دستمزد است/ فارس
@Akharinkhabar